TRÉNING ZDARMA DO 1.4.2018

ZAREGISTRUJ SA TERAZ & ZÍSKAJ MESIACE TRÉNINGU ZDARMA.

Platný len do konca januára vo všetkých štúdiách FITINN.

Tréning zdarma do 1.4.2018

TRÉNING VO FITINN: 4X V BRATISLAVE

Toto nájdeš v našich štúdiách len za 19,90€ mesačne:

  • Kardio a silový tréning na tých najnovších strojoch od lídra na trhu.(Precor a gym80)
  • samostatná dámska časť vo všetkých štúdiách
  • funkčná zóna vybavená na tréning s vlastným telom
  • osobný tréner pre rady, triky a tréningové plány
  • denne od 06:00 do 24:00
Priestor s kardioprístrojmi

TADIAĽTO SA DOSTANEŠ DO FITINN.

Naše 4 fitká v Bratislave sú vždy ľahko dostupné.

Voľný tréning vo funkčnej zóne.

Ponuka je platná do 31.01.2018 pre nových členov vo veku od 16 rokov pri registrácii fitness členstva (ročná viazanosť) vo FITINN v Bratislave. Ponuku nie je možné kombinovať s inými propagačnými akciami alebo propagáciami. Záloha za členskú kartu je 20€.

Po bezplatnom tréningu do 31.03.2018 sa začína ročné členstvo so začiatkom od 01.04.2018. Členstvo sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov. Ukončenie je možné po prvýkrát po 12 mesiacoch, písomné oznámenie musí byť doručené najneskôr 31 dní pred uplynutím zmluvného vzťahu. Následne je možné ukončiť zmluvu o členstve každých 6 mesiacov, a to aj s jednomesačnou výpovednou lehotou.